Dødsattester

Hvis du som pårørende til en afdød har brug for en dødsattest, kan du læse her, hvordan du gør.

Kontakt

Vi behandler din henvendelse inden for fem hverdage.

Kontakt os ved at sende en sikker mail på borger.dk eller eBoks:
Send en sikker mail
Du skal logge ind med MitID.

Hvis du ikke har adgang til borger.dk eller eBoks, kan du kontakte os på:

Sundhedsdatastyrelsen
Att.: Dødsårsagsregisteret
Ørestads Boulevard 5
2300 København S

En dødsattest kan ikke afhentes hos Sundhedsdatastyrelsen, medmindre der er lavet en forudgående aftale om det.

Telefontid:
Mandag til fredag kl. 9-12

Sundhedsdatastyrelsen holder lukket på helligdage, dagen efter Kristi Himmelfartsdag og dagene mellem jul og nytår.

E: d-attest@sundhedsdata.dk T: 3311 8350

En dødsattest er et juridisk dokument på, at en person er afgået ved døden. Der kan være mange årsager til, at man skal bruge en dødsattest. Det kan være, at man har brug for at lukke konti på sociale medier som fx Facebook, eller at dødsattesten skal bruges til sagsbehandling i udlandet.

Sundhedsdatastyrelsen har dødsattester fra 1993 og frem, og du kan derfor bestille en legaliseret dødsattest eller en kopi af en dødsattest hos Sundhedsdatastyrelsen, hvis det drejer sig om en afdød efter 1992. Rigsarkivet har dødsattester frem til 1993, så du kan kontakte dem, hvis du har brug for en ældre dødsattest.

Legaliseret dødsattest

Du kan bestille en legaliseret dødsattest hos Sundhedsdatastyrelsen, hvis det drejer sig om en afdød efter 1992. En legalisering er en verificeret kopi af den danske dødsattest, som ofte er nødvendig, når dødsattesten skal bruges i udlandet. En legalisering kan laves med dansk, engelsk eller tysk verificerende tekst bag på den danske dødsattest.

Det er ikke muligt at udstede en dødsattest på engelsk. Vi kan dog vedlægge et EU-standard-sprogbilag til legaliseringen på flere forskellige sprog, hvilket nogle gange kræves i sagsbehandlingen i udlandet.

Se liste over EU-standard-sprogbilag

Sådan bestiller du en legalisering af dødsattesten

Hvis du skal bruge dødsattesten i udlandet, skal du have en legaliseret dødsattest. Prisen for en legalisering er 397,50 kr., og Sundhedsdatastyrelsen sender regningen til din eBoks/Borger.dk.

For at du kan bestille en legaliseret dødsattest hos Sundhedsdatastyrelsen, skal vi bruge følgende oplysninger fra dig:

 • Navn og CPR-nummer på den afdøde
 • Hvilket sprog legaliseringen skal laves på (dansk, engelsk eller tysk). Hvis du ikke angiver sprog, laves legaliseringen på engelsk.
 • Navn, CPR-nummer og adresse på den, der skal modtage legaliseringen af dødsattesten.

Du skal også oplyse, hvis du ønsker, at der vedlægges et EU-standard sprogbilag, og hvilket sprog det skal være på.

Disse informationer skal du sende i en sikker mail på borger.dk eller eBoks:

Send en sikker mail
Du skal logge ind med MitID.

Kopi af dødsattest

Du kan bestille en kopi af en dødsattest hos Sundhedsdatastyrelsen, hvis det drejer sig om en afdød efter 1992. Du kan kun få udleveret en kopi af dødsattesten, hvis du er afdødes nærmeste pårørende.

Sådan bestiller du en kopi af dødsattest

Det koster ikke noget at få en kopi af en dødsattest.

For at du kan bestille en kopi af en dødsattest, skal vi bruge følgende oplysninger fra dig:

 • Dit fulde navn, CPR-nummer og oplysninger om din relation til den afdøde
 • Fulde navn og CPR-nummer på afdøde.

Hvis du har ikke oplysninger om fulde navn og CPR-nummer på den afdøde, kan du alternativt bruge oplysninger om navn, fødsels- og dødsdato samt sidst kendte adresse på den afdøde.

Disse informationer skal du sende i en sikker mail på borger.dk eller eBoks:

Send en sikker mail
Du skal logge ind med MitID.

Spørgsmål og svar om dødsattester

 • Jeg har fået en kopi af dødsattesten. Hvorfor står dødsårsagen ikke på?

  Sundhedsdatastyrelsen må ikke udlevere oplysninger om dødsårsagen til pårørende. Det er de oplysninger, der står på dødsattestens anden side.

  En dødsattest er på i alt to sider, som hver indeholder særlig information. Dødsattestens første side indeholder officielle oplysninger, der bruges til at identificere den afdøde, og lægens erklæring om, at døden er indtruffet. Dødsattestens anden side indeholder lægens oplysninger om dødsårsagen.

  Når du bestiller en kopi af en dødsattest fra Sundhedsdatastyrelsen, er det kun første side, du får en kopi af, da Sundhedsdatastyrelsen ikke må udlevere kopi af dødsattestens anden side til pårørende.  

  Hvis du som pårørende til en afdød ønsker indsigt i dødsårsagen, kan du kontakte enten afdødes egen læge, sygehuset eller politiet, afhængigt af omstændighederne:

  • Hvis dødsfaldet er sket i eget hjem, og der ikke har været et retslægeligt ligsyn - kontakt afdødes egen læge.
  • Hvis dødsfaldet er sket under indlæggelse, og der ikke har været et retslægeligt ligsyn - kontakt sygehuset.
  • Hvis der har været et retslægeligt ligsyn - kontakt politiet.

   

  Du er velkommen til at ringe eller skrive til os for at få hjælp til, hvem du skal kontakte.

 • Jeg ønsker en engelsk dødsattest. Hvordan får jeg det?

  Selve dødsattesten findes kun på dansk, og Sundhedsdatastyrelsen har kun mulighed for at lave en engelsk legalisering af dødsattesten – dvs. en dansk attest med en engelsk tekst tilknyttet.

  Hvis du ønsker at få dødsattesten oversat til engelsk, har du mulighed for selv at kontakte en oversætter.

 • Jeg skal have en dødsattest med ’våd’ underskrift. Hvordan får jeg det?

  En våd underskrift er en underskrift skrevet i hånden. Det er en del af en legaliseret dødsattest, som du kan bestille hos Sundhedsdatastyrelsen, og som indeholder våd underskrift, oblat og stempel. Det er ikke en underskrift fra lægen, men fra en medarbejder i Sundhedsdatastyrelsen. Læs mere i afsnittet ovenfor om legaliseret dødsattest.

 • Jeg skal have en apostille fra Udenrigsministeriet på en dødsattest. Hvordan får jeg det?

  I nogle EU-lande kræver myndighederne, at der tilføjes en apostille fra Udenrigsministeriet. En apostille er et stempel på dødsattesten, der bekræfter, at dødsattesten er ægte.

  For at få en apostille på en dødsattest skal du først kontakte Sundhedsdatastyrelsen for at få en legalisering af dødsattesten. Derefter skal du kontakte Udenrigsministeriet for at få en apostille.

  Du kan finde mere information om apostiller på Udenrigsministeriets hjemmeside:

  Læs om apostiller

 • Jeg har brug for en dødsattest for en afdød før 1993. Hvordan får jeg det?

  Rigsarkivet har dødsattester frem til 1993, og her vil du kunne ansøge om at få en kopi.

  Læs om, hvordan du ansøger Rigsarkivet om en dødsattest 

 • Jeg skal bruge en personattest. Hvordan får jeg det?

  Hvis du har brug for en personattest, skal du kontakte det sogn, den afdøde boede i.

  Find sognet

  Du kan også læse mere om personattester på borger.dk:

  Læs om personattester

 • Jeg har brug for en dåbsattest for mit afdøde familiemedlem. Kan I hjælpe med det?

  Sundhedsdatastyrelsen kan kun hjælpe med dødsattesten. Hvis du har brug for en dåbsattest, skal du kontakte det sogn, den afdøde boede i.

  Find sognet