NPU-terminologi for laboratorier

NPU-terminologien er en international terminologi for det laboratoriemedicinske område.

Kontakt

NPU-terminologi - Dansk Release Center E: labterm@sundhedsdata.dk

Ved hjælp af terminologiens begreber – NPU-koder – kan laboratorieprøvesvar effektivt og sikkert kommunikeres mellem forskellige it-systemer i sundhedsvæsenet.

Både den danske og engelske udgave af terminologien administreres af NPU-sekretariatet i Sundhedsdatastyrelsen. Sekretariatet vedligeholder databasen med NPU-koder og publicerer månedligt downloadfiler med det samlede kodesæt. Alle kan fremsøge NPU-koder i LabTerm-databasen, og registrerede brugere kan downloade publikationsfilerne.

NPU-terminologiens koder er oprettet med udgangspunkt i internationale standarder, videnskabelige principper og løbende udviklingsprojekter. Det har givet et robust kodesystem, der kan løse mange udfordringer relateret kommunikation, formidling og udtræk af data fra laboratorieundersøgelser.

Søg i NPU-database