Medicinkortet

I Medicinkortet kan du få overblik over din aktuelle medicin og recepter, se, hvor mange udleveringer du har tilbage, og anmode din læge om receptfornyelse.

Kontakt

Support på Medicinkortet Kontakt sundhed.dk E: info@sundhed.dk T: 4422 2080

I Medicinkortet får du overblik over dine aktuelle recepter samt recepter fra de sidste 2 år. Du kan bl.a. se følgende oplysninger om den medicin, som lægen har udskrevet til dig:

  • Navnet på medicinen
  • Hvor meget du skal tage (dosering) og hvorfor (årsag) 
  • Hvornår du skal begynde at tage medicinen (startdato)
  • Hvornår du skal stoppe med at tage medicinen (slutdato),

Det er den læge, der har dig i behandling, som ordinerer din medicin, udskriver recepter og opdaterer dit medicinkort. Det kan være din egen læge, tandlæge, en speciallæge eller en læge på sygehuset. Medicinkortet sikrer, at sundhedspersonale, som er involveret i din behandling, altid har en opdateret oversigt over dine recepter og medicin. Det reducerer sandsynligheden for medicineringsfejl og øger patientsikkerheden.

Du har adgang til Medicinkortet via sundhed.dk  eller via app’en Medicinkortet.

Appen Medicinkortet

Du kan downloade Medicinkortet som app:

Download appen i AppStore
Download appen i Google Play

Læs om installation, vejledning og service

Sundhedsdatastyrelsen er dataansvarlig myndighed for appen Medicinkortet. Tilgængelighedserklæringer for appen findes her:

Læs tilgængelighedserklæring for Medicinkortet

Hvem har adgang til dit medicinkort?

Din adgang til Medicinkortet er personlig. Ud over dig selv har din læge, tandlæge, speciallæger, sygehuslæger, sygeplejersker, og hjemmeplejen adgang til dine medicinoplysninger og kan tilgå dem, hvis det er relevant for din behandling. Apoteket har adgang til dine recepter, så de kan udlevere din receptpligtige medicin.

I ’Min Log’ på sundhed.dk kan du se, hvem der har åbnet dit medicinkort. I forbindelse med din behandling på eksempelvis sygehuset har de ret til at se dine medicinoplysninger, når det er nødvendigt for behandlingen. Når du køber medicin på apoteket, har apotekspersonalet adgang til at se dine recepter. Hvis du giver samtykke, må apoteket orientere sig i dit medicinkort. Finder du opslag i din log, som du mener er uberettiget, kan du anmelde det til Sundhedsdatastyrelsen via formularen ’Uberettiget opslag’.

Hvis du ønsker at skjule medicinoplysninger i dit medicinkort, kan du privatmarkere dem på sundhed.dk. Hvis du privatmarkerer din medicin, vil sundhedspersonalet ikke længere kunne se medicinoplysningerne, når de slår op i dit medicinkort, de vil i stedet kunne se, at der er skjulte medicinoplysninger. I en behandlingssituation kan du give samtykke, hvis du alligevel ønsker at give en læge eller sygeplejerske adgang til privatmarkerede medicinoplysninger. I en akut behandlingssituation fx hvis du bliver indlagt i bevidstløs tilstand, har sundhedspersonalet mulighed for at få adgang til privatmarkerede medicinoplysninger.

Fuldmagt til Medicinkortet

Hvis du ønsker at give fx en pårørende eller støtteperson adgang til dit medicinkort, kan du give vedkommende en fuldmagt til digital selvbetjening. Du kan vælge at give enten handlingsfuldmagt eller læseadgang. Fuldmagten gives via Digital Fuldmagt på borger.dk.

Læs mere om Digital Fuldmagt på borger.dk

Sådan bruger du din fuldmagt til en andens medicinkort (PDF)

Børns medicinkort

Du kan se dit barns medicinkort, hvis barnet er under 15 år og du har forældremyndigheden over barnet. Når dit barn fylder 15 år, får dit barn selv adgang til sit medicinkort med NemID. Herefter har du ikke længere adgang til dit barns medicinkort.

Fejl i medicinkortet

Hvis du finder fejl i dit Medicinkort eller er i tvivl om dine medicinoplysninger er korrekte skal du henvende dig til den læge der har udskrevet medicinen. Disse detaljer kan du finde i dit medicinkort. Finder du forkerte informationer om køb af medicin, skal du kontakte det apotek, hvor medicinen er købt.
Har du mistanke om, at en anden har misbrugt dit CPR-nummer til at få udskrevet medicin, skal du melde det til Sundhedsdatastyrelsen via formularen ’Forkerte data i Medicinkortet’.

Fælles Medicinkort

Medicinkortet omtales også nogen gange som det Fælles Medicinkort. Hvor Medicinkortet er dit personlige medicinkort med overblik over dine recepter og medicinordinationer, er Fælles Medicinkort navnet på den løsning, der samler og gemmer alle danskeres medicinoplysninger i en central database hos Sundhedsdatastyrelsen, og sikrer at praktiserende læger, tandlæger, speciallæger og sygehuslæger kan opdatere dit medicinkort, og at oplysningerne kan deles mellem sundhedspersonale, når det er relevant for din behandling.

Baggrund

Medicinkortet er udviklet og implementeret af Sundhedsdatastyrelsen i samarbejde med Danske Regioner, Praktiserende Lægers Organisation (PLO), Kommunernes Landsforening (KL), Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Sundhedsstyrelsen og MedCom. Sundhedsdatastyrelsen er dataansvarlig myndighed for Medicinkortet, og har ansvaret for vedligeholdelse og udvikling af løsningen.