Før du søger om data

Før du indsender din ansøgning om data til et projekt, skal du have indhentet de nødvendige tilladelser. Du kan søge om at arbejde med data på Forskermaskinen hos Sundhedsdatastyrelsen eller om levering af data til andet databehandlingssted.

Kontakt

Forskerservice

Mandag til fredag: 9.30-12

E: forskerservice@sundhedsdata.dk T: 3218 3900

Indholdet i din ansøgning

Din ansøgning skal indeholde en projektbeskrivelse, udtræksbeskrivelse og et bestillingsark, samt gældende dokumentation fra den dataansvarlige institution om optagelse på institutionens fortegnelse over behandlinger med videnskabelige eller statistiske formål.

Hvis din dataadgang kræver yderligere tilladelser fra andre myndigheder eller anden dokumentation, skal du indsende disse sammen med ansøgningen.

Overblik over ansøgninger og indhold

Der er forskellige krav til, hvad du skal indsende af dokumentation sammen med din ansøgning afhængigt af type af ansøgning.

Se overblik over typer af ansøgninger og krav til dokumentation (PDF)

Lovgivning og tilladelser

Både når du søger om dataadgang på Forskermaskinen eller via et andet databehandlingssted, er det vigtigt, at dit projekt er godkendt af din dataansvarlige institution og dermed optaget på institutionens fortegnelse.

Hvis dit projekt derudover kræver tilladelse fra andre instanser, for eksempel Videnskabsetisk Komité, skal disse også være indhentet, inden du ansøger om dataadgang. Når vi modtager en ansøgning, gennemgår vi som det første, om den nødvendige dokumentation er medsendt.

Se mere om lovgivning og tilladelser

Beskrivelse af projekt og data

Inden du ansøger om data til et projekt, er det vigtigt, at du har et godt overblik over, hvilke data du har brug for, samt hvilke data der er til rådighed i registrene. Med ansøgningen skal du derfor indsende en udtræksbeskrivelse og et udfyldt bestillingsark.

I udtræksbeskrivelsen skal du specificere, hvordan din populations skal defineres, samt hvordan dataadgangen for din population skal afgrænses.

Bestillingsarket indeholder en oversigt over de registre, tabeller og variable, vi udstiller til forskningsbrug, og her skal du markere, hvilke variable du ønsker adgang til.

Se mere om beskrivelse af projekt og data

Autorisation til Forskermaskinen 

Når du søger om dataadgang via Forskermaskinen, skal du arbejde under en autorisation. Det er muligt for dit forskningsmiljø at ansøge om at blive autoriseret, inden du ansøger om dataadgang, men I kan også vælge at ansøge om autorisation sammen med din ansøgning.

Se mere om autorisation, og hvordan du søger

Brugeradgang til Forskermaskinen

For at få dataadgang via Forskermaskinen skal du oprettes som bruger. Du kan blive oprettet som bruger i forbindelse med ansøgning om et nyt projekt eller på et eksisterende projekt. Bemærk, at det er den projektansvarlige, der skal anmode om, at du oprettes som bruger.

Se mere om brugeradgang, og hvordan du søger