Før du søger om data

Før du indsender din ansøgning om data til et projekt, skal du have indhentet de nødvendige tilladelser. Hvis du skal arbejde på Forskermaskinen, kan du desuden ansøge om autorisation, inden du ansøger om et projekt.

Kontakt

Forskerservice

Mandag til fredag:  9.30 - 12.00

E: forskerservice@sundhedsdata.dk T: 4035 7909

Registre og dokumentation

Inden du ansøger om data til et projekt, er det vigtigt, at du har et godt overblik over, hvilke data du har brug for, samt hvilke data der er til rådighed i registrene. Med ansøgningen skal du derfor indsende en udtræksbeskrivelse og et udfyldt bestillingsark.

I udtræksbeskrivelsen skal du specificere, hvordan din populations skal defineres, samt hvordan dataadgangen for din population skal afgrænses.

Bestillingsarket indeholder en oversigt over de registre, tabeller og variable vi udstiller til forskningsbrug, og her skal du markere, hvilke variable du ønsker adgang til.

Under 'Registre og dokumentation' kan du finde yderligere oplysninger, om de data vi udstiller til forskningsbrug samt links til registerdokumentationen.

Se mere om registre og dokumentation

Lovgivning og tilladelser

Både når du søger om dataadgang på Forskermaskinen eller via et andet databehandlings-sted, er det vigtigt, at dit projekt er godkendt af din dataansvarlige institution og dermed optaget på institutionens fortegnelse. Hvis dit projekt derudover kræver tilladelse fra andre instanser, for eksempel Videnskabsetisk Komité, skal disse også være indhentet, inden du ansøger om dataadgang. Når vi modtager en ansøgning, gennemgår vi som det første, om den nødvendige dokumentation er medsendt.

Se mere om lovgivning og tilladelser

Autorisation til Forskermaskinen 

Når du søger om dataadgang via Forskermaskinen, skal du arbejde under en autorisation. Det er muligt for dit forskningsmiljø at ansøge om at blive autoriseret, inden du ansøger om dataadgang, men I kan også vælge at ansøge om autorisation sammen med din ansøgning.

Se mere om autorisation, og hvordan du søger

Brugeradgang til Forskermaskinen

For at få dataadgang via Forskermaskinen, skal du oprettes som bruger. Du kan blive oprettet som bruger i forbindelse med ansøgning om et nyt projekt, eller på et eksisterende projekt. Bemærk, at det er den projektansvarlige, der skal anmode om, at du oprettes som bruger. 

Se mere om brugeradgang, og hvordan du søger