Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Før du søger om data

Før du indsender din ansøgning om data til et projekt, skal du have de nødvendige tilladelser og godkendelser. Hvis du skal arbejde på Forskermaskinen, kan du ansøge om autorisation inden du ansøger om et projekt.

Kontakt

Forskerservice Mandag til fredag:  9.30 - 12.00 E: forskerservice@sundhedsdata.dk T: 4035 7909

Registre og dokumentation

Inden du ansøger om data til et projekt, er det vigtigt, at du har et godt overblik over, hvilke data du har brug for. Med ansøgningen skal der indsendes en udtræksbeskrivelse, som skal specificere hvilke data du har behov for og hvordan din population skal defineres.
Se mere om registre og dokumentation

Fortegnelsen og andre tilladelser

Både når du søger om data på Forskermaskinen eller til et andet databehandlingssted, er det vigtigt, at dit projekt er optaget på fortegnelsen, samt at eventuelle andre tilladelser til gennemførsel af projektet er på plads. Når vi modtager en ansøgning, gennemgår vi derfor som det første, om den nødvendige dokumentation blandt andet for optag på fortegnelsen er medsendt.
Se her hvad du skal medsende af dokumentation for fortegnelsen og andre tilladelser

Ansøg om autorisation

Når du skal have oprettet et projekt på Forskermaskinen, skal du arbejde under en autorisation. Det er muligt, at ansøge om at blive autoriseret inden du søger om at få oprettet et projekt, så du på den måde kan spare tid når projektansøgningen er indsendt.
Se mere om autorisation og hvordan I søger

Få oprettet brugere under autorisationen

For at arbejde med data på et projekt på Forskermaskinen, skal du oprettes som bruger. Du kan blive oprettet som bruger i forbindelse med ansøgning om et nyt projekt, eller på et eksisterende projekt.
Se mere om oprettelse af brugere og hvordan I søger