Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Før du søger om data

Før du indsender din ansøgning om data til et projekt, skal du have indhentet de nødvendige tilladelser. Hvis du skal arbejde på Forskermaskinen, kan du desuden ansøge om autorisation inden du ansøger om et projekt.

Kontakt

Forskerservice Mandag til fredag:  9.30 - 12.00 E: forskerservice@sundhedsdata.dk T: 4035 7909

Forskerservice vejledning

Forskerservice har udarbejdet en vejledning, der beskriver baggrunden for vores procedurer. Den indeholder en beskrivelse af hvad vi efterspørger i forbindelse med en ansøgning om data, samt en begrundelse for hvorfor vi efterspørger denne dokumentation.
Forskerservice vejledning (PDF)

Registre og dokumentation

Inden du ansøger om data til et projekt, er det vigtigt, at du har et godt overblik over, hvilke data du har brug for, samt hvilke data der er til rådighed i registrene. Med ansøgningen skal du derfor indsende en udtræksbeskrivelse, som skal specificere hvilke data du har behov for og hvordan din population skal defineres.
Se mere om registre og dokumentation

Lovgivning og tilladelser

Både når du søger om dataadgang på Forskermaskinen eller via et andet databehandlingssted, er det vigtigt, at dit projekt er godkendt af din dataansvarlige institution og dermed optaget på institutionens fortegnelse. Hvis dit projekt derudover kræver tilladelse fra andre instanser, for eksempel Videnskabsetisk Komité, skal disse også være på plads. Når vi modtager en ansøgning, gennemgår vi som det første, om den nødvendige dokumentation er medsendt.
Se mere om lovgivning og tilladelser

Ansøg om autorisation

Når du skal have oprettet et projekt på Forskermaskinen, skal du arbejde under en autorisation. Det er muligt for dit forskningsmiljø at ansøge om at blive autoriseret, inden du søger om at få oprettet et projekt, men I kan også vælge at ansøge om autorisation sammen med din projektansøgning.
Se mere om autorisation og hvordan I søger

Oprettelse af brugere

For at få adgang til dine projektdata via Forskermaskinen, skal du oprettes som bruger. Du kan blive oprettet som bruger i forbindelse med ansøgning om et nyt projekt, eller på et eksisterende projekt. Bemærk, at det er den projektansvarlige der skal anmode om, at du oprettes som bruger.
Se mere om oprettelse af brugere og hvordan I søger