Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Ansøg om data

Du kan ansøge om at få data fra de nationale sundhedsregistre, hvis du er forsker og skal bruge data til dit forskningsprojekt.

Kontakt

Forskerservice Mandag til fredag:  9.30 - 12.00 E: forskerservice@sundhedsdata.dk T: 4035 7909
Manglende kvittering ved ansøgning om data

Hvis den dataansvarlige ikke modtager en kvittering på e-mail, når I indsender en ansøgning, skal vi bede jer undersøge om kvitteringen er fanget af jeres spamfilter og ligger i uønsket e-mail. Hvis det viser sig, at I ikke har modtaget en kvittering på e-mail, så skriv til os på forskerservice@sundhedsdata.dk

Ansøg om data på Forskermaskinen

Gå til det elektroniske ansøgningsskema til Forskermaskinen
Brug Internet Explorer ved indsendelse af ansøgningsskemaet. Ved brug af anden browser risikerer du, at ansøgningen ikke optages i vores system.

Ansøgninger om andet end data via Forskermaskinen

Forskerservice modtager og behandler andre typer af ansøgninger end data via Forskermaskinen. Disse ansøgninger skal indsendes via et andet ansøgningsskema end ansøgninger til Forskermaskinen. Skal du ansøge om én af nedenstående muligheder, kan du bruge linket nedenfor.

  • Adresseudtræk
  • Data til Danmarks Statistik
  • CPR-populationsudtræk
  • Genanvendelse eller videregivelse af data
  • Dødsattester til forskning
  • Udtræk fra Forskermaskinen
  • LMDB høringsansøgninger (fremsendes af Danmarks Statistik)
  • Statistikudtræk

Ansøg om en af ovenstående muligheder

Oversigt over et ansøgningsforløb

Når du har indsendt en ansøgning via det elektroniske ansøgningsskema, skal din ansøgning igennem forskellige faser, inden du kan få adgang til data. Hver fase har sit eget fokus, og vi er forskellige medarbejdere, der tager sig af hver enkelt fase. Derfor vil du også opleve, at du i løbet af processen får kontakt til flere forskellige medarbejdere i Forskerservice.

Ansøgningsflow ved ansøgning om data på Forskermaskinen (PDF) 

Når du har indsendt ansøgningen, kan der gå omkring 6 uger før du hører fra os, da vi i øjeblikket har forlænget sagsbehandlingstid. Når din sag er påbegyndt, vil det så vidt muligt være samme person, der tager den igennem den indledende sagsbehandling og den videre afklaring af dine dataudtræk.

Se mere om leveringstider og definitionen af arbejdsdage

Muligheder for adgang til data