Høreområdet i fremtiden

Programmet Høreområdet i fremtiden skal bidrage til at sikre, at mennesker med høretab fremover får hurtigere og bedre høreapparatbehandling.

Kontakt

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har igangsat programmet ‘Høreområdet i fremtiden’. Målet med programmet er, at borgere med behov for høreapparat i fremtiden oplever større sammenhæng og overskuelighed gennem hele patientforløbet, at kvaliteten i høreapparatbehandlingen er ensartet på tværs af tilbud, og at ventetiden på op til 120 uger nedsættes væsentligt.

Mellem 500.000 og 800.000 danskere anslås at lide af hørenedsættelse i større eller mindre grad, og ca. 300.000 skønnes at have høreapparat. Antallet af høreapparatbrugere forventes at vokse fremover, fordi vi bliver flere ældre, og fordi den teknologiske udvikling på området betyder, at flere mennesker med høretab kan finde nytte af høreapparatbehandling.

Mange borgere med mistanke om et høretab mangler overblik over behandlingsmuligheder og indsigt undervejs i selve behandlingsforløbet. Borgeren oplever også ofte mange genundersøgelser, fordi oplysninger fra tidligere undersøgelser sjældent er tilgængelige for andre hørefaglige aktører som fx øre-næse-halslæger, audiologiassistenter, audiologopæder m.fl.

Vi ved i dag, at borgeren har behov for større indsigt og tryghed i sin hørebehandling, og at borgerne har en forventning om at få adgang til egne oplysninger og ikke mindst digitale muligheder, der giver et bedre overblik over egen hørebehandling.  

Vision for Høreområdet i fremtiden

Programmet skal skabe:
 • En nem og overskuelig vej til høreapparatbehandling
  Borgere med behov for høreapparatbehandling skal – uanset bopæl – opleve sammenhæng og overskuelighed gennem hele patientforløbet.
 • Brug af ledig kapacitet på området
  Borgere med høretab skal ikke vente i op til 120 uger på høreapparatbehandling. Derfor skal flere patienter gøre brug af deres forskellige behandlingsmuligheder og opleve færre genundersøgelser, hvis det ikke er nødvendigt.
 • Et forbedret datagrundlag og en model til sikring af ensartet høj kvalitet i behandlingen og effekt for den enkelte
  Borgere med høretab skal modtage en høreapparatbehandling af høj kvalitet i både offentlig og privat regi, der kan udvikles og følges op på.
 • En uvildig behandling, man kan være tryg ved
  Alle patienter skal kunne være trygge ved, at den vejledning de modtager alene er baseret på et fagligt grundlag.

Foranalyse

Læs foranalyse om Høreområdet i fremtiden (PDF)

Programmets initiativer

Programmet er inddelt i seks initiativer:

Initiativ 1: Afprøvning af ny model for digital visitation 
Initiativ 2: Styrket information til borgerne 
Initiativ 3: Nationale kvalitetskrav til høreapparatbehandlingen 
Initiativ 4: Tilsyn og faggrupper i høreapparatbehandling 
Initiativ 5: Bedre dataindsamling for at skabe viden om effekt og kvalitet 
Initiativ 6: Strammere regler for lægers tilknytning til specialforretning med medicinsk udstyr