Organdonorregisteret

Organdonorregisteret indeholder information om borgernes ønsker til, om deres organer må bruges til transplantation og eventuelt forskning efter deres død.

Kontakt

Organdonorregisteret

Telefontid:
Tirsdag: 10-12
Torsdag: 10-12

Sundhedsdatastyrelsen holder lukket på helligdage, dagene op til påske, dagen efter Kristi Himmelfartsdag og dagene mellem jul og nytår.

E: sikkerpost_lob@sundhedsdata.dk T: 4035 9766

I Danmark kan organer kun bruges til transplantation, hvis afdøde selv eller deres pårørende har givet tilladelse til det. Som borger kan man angive, om man ønsker, at ens organer må bruges til organdonation efter ens død, ved at registrere sig i Organdonorregisteret, bære et donorkort på sig eller ved at informere sine pårørende. Organdonorregisteret administreres af Sundhedsdatastyrelsen.

Målet med Organdonorregisteret er at sikre, at borgerens holdning bliver fulgt, hvis organdonation bliver mulig efter dennes død.

Opslag i Organdonorregisteret for sundhedspersonale

Transplantationskoordinatorer kan som de eneste sundhedsfaglige lave opslag i Organdonorregisteret. Transplantationskoordinatorer er berettiget til at indhente oplysninger i Organdonorregisteret, når oplysningerne er nødvendige af hensyn til behandlingen. Det sker på FMK Online:

Slå op i Organdonorregisteret via FMK Online

Læs mere om, hvordan du som transplantationskoordinator får adgang til Organdonorregisteret:

Vejledning til Organdonorregisteret for transplantationskoordinatorer (PDF)

Tilmelding til Organdonorregisteret for borgere

Læs, hvordan du som borger kan beslutte, om dine organer må bruges til transplantation:

Læs om organdonation

Mere om organdonation

Få mere information om organdonation på Dansk Center for Organdonations hjemmeside:

Dansk Center for Organdonation